Bel ons: +31 (0)75 750 3310

STOP ONNODIGE MILIEUVERVUILING

De productie, het gebruik en vervolgens het lozen van traditionele schoonmaakmiddelen is bijzonder schadelijk voor ons milieu en past niet meer in het huidige MVO beleid van organisaties. Door innovatief gebruik te maken van probiotica in schoonmaakproducten dringt BioLogic het onnodig gebruik van zware chemicaliën terug, met als voordelen:

GEEN GEVAARLABELS

 


Traditionele reinigers hebben bij de productie, het gebruik en het lozen schadelijke impact op ons milieu. Biologic laat door middel van de juiste bacteriën laat onze formule Moeder Natuur het werk doen, en dat werkt na 4 miljard jaar nog altijd perfect. Door onze probiotica en het daarmee terugdringen van schadelijke chemicaliën is nuvoClean geheel ZONDER gevaarsymbolen dus volledig veilig voor mens, dier en milieu. Andere merken pretenderen groen/eco/duurzaam te zijn, de gevaarsymbolen vertellen de waarheid. Dus wil jij je steentje bijdragen? De consument kiest toch? Neem gerust contact op voor meer info.

 

MICROBIOLOGISCHE REINIGINGSMIDDELEN

Vrijwel overal in de natuur komen micro-organismen voor die van hun omgeving leven door de stoffen in de omgeving af te breken. Dit afbreken gebeurt door middel van enzymen die deze micro-organismen produceren. De enzymen worden voortdurend naar behoefte aangemaakt; is er meer vuil, dan maken de micro-organismen meer enzymen.

Doordat de micro-organismen zichzelf continu vermenigvuldigen, is er sprake van een continue afbraak van hinderlijke stoffen. Dit vormt een waarborg voor een langdurige werking. De micro-organismen die de aanzet geven tot de uiteindelijke enzymvorming, vinden hun voedselbron in de zogenaamde biofilm.

VOORDELEN VAN PROBIOTICA-PRODUCTEN

 • Past geheel in een modern concept van veiligheid en biologisch verantwoord werken;
 • Terugdringen van gebruik aggresieve en vervuilende chemicaliën;
 • Veilig voor omgeving en gebruikers;
 • Problemen worden specifiek aangepakt;
 • Grondige nabewerking;
 • Kostenbesparend doordat één product meerdere functies heeft;
 • Risico van overdosering is sterk verkleind;
 • Onschadelijk voor alle materialen;
 • Niet irriterend;
 • Geen opslag van gevaarlijke chemicalien(kinderen);
 • Minder afval.

GEBRUIK VAN MICROBIOLOGISCHE REINIGINGSMIDDELEN

Microbiologische reinigingsmiddelen zijn zo goed als overal inzetbaar. Probiotica, micro-organismen en/of enzymen kunnen voorkomen in allesreinigers, vloerreinigers, handafwasmiddelen, vaatwasmiddelen, gootsteenontstoppers en diverse soorten geurvreters. Naar gebruikstoepassing kunnen we de volgende indeling maken:

Toepassing Voorbeeld
Schoonmaakwerkzaamheden                   grootkeuken, ziekenhuis, instelling, etc.
Geurcontrole                                          toilet, keuken, tapijt
Vetafscheiding                                       horeca, school, garage
Afvoerontstopper                                    ieder gebouw, ieder riool
Afvoeronderhoud ieder gebouw, ieder riool
Septic tanks consumentenmarkt, industrie
Holding tanks consumentenmarkt, industrie
Portable toilet vliegtuig, boot, caravan, trein, toiletwagen
Voedselbereiding afval voedingsmiddelenindustrie, slachthuis
Compostering                                        consumentenmarkt, industrie

 

BIOFILM

Het is een misverstand om te denken dat op een visueel schoon oppervlak geen vervuiling meer aanwezig is. Niets is minder waar. Ieder oppervlak is bekleed met een dun laagje dat bestaat uit allerlei eiwitten, vetten, koolhydraten en micro-organismen. Dit laagje wordt de biofilm genoemd en is meestal niet met het blote oog waar te nemen. Een biofilm is bijzonder taai en met gewone reinigingsmiddelen niet of nauwelijks te verwijderen.

De probiotica sporen vinden in de biofilm ruim voldoende voedsel. Ook het vochtgehalte en het zuurstofniveau zijn dik in orde. De sporen zetten zich vlot om in micro-organismen, die vervolgens enzymen afscheiden.

Doordat de micro-organismen zich continu vermenigvuldigen is er sprake van een continue afbraak van hinderlijke stoffen. Dit vormt een waarborg voor een langdurige werking. In de praktijk zullen de micro organismen na verloop van tijd afsterven, hun voedselbron is immers door de enzymen in stukjes geknipt en vervolgens door de micro-organismen als energiebron gebruikt.

Het microbiologische reinigingsmiddel moet daarom opnieuw aangebracht worden. Dit is in de praktijk uiteraard geen bezwaar, aangezien de reinigingshandelingen ook herhaald moeten worden.

SPOREN, MICRO-ORGANISMEN EN ENZYMEN

Voor alle duidelijkheid moet er een onderscheid gemaakt worden tussen reinigingsmiddelen met micro- organismen en middelen met enzymen. Schoonmaakmiddelen met micro-organismen bevatten namelijk geen enzymen! Deze worden door de organismen pas aangemaakt als er een voedingsbron aanwezig is. Een voordeel hiervan is dat altijd de juiste enzymen worden aangemaakt en in de nodige hoeveelheid.

De microbiologische reinigingsmiddelen bevatten niet de eigenlijke micro-organismen, maar hun sporen; dat wil zeggen: de stabiele vorm waarin het organisme zich terugtrekt onder ongunstige leefomstandigheden. Deze sporen moeten eerst ontkiemen voordat de organismen in grote aantallen merkbaar actief worden. Het duurt enige uren voordat de kiemvorming compleet is en het zal enige tijd duren voordat de bacteriële enzymactiviteit op het gewenste peil is.

De enzymen zijn de stoffen die het werk doen. Enzymen zijn minder geschikt om in een oplossing te bewaren. Dit is ook het geval voor micro-organismen die de enzymen produceren.

VAN SPOOR NAAR MICRO-ORGANISME

De volgende ingrediënten moeten beschikbaar zijn om een spoor te laten ontkiemen naar micro-organisme:

1. Voeding
Dit is de vervuiling.

2. Zuurstof
Dit is ruim voldoende aanwezig zodra het microbiologische reinigingsmiddel wordt aangebracht door middel van dweilen, sprayen of elke andere methode.

3. Vochtigheid
De luchtvochtigheid is voldoende om de micro-organismen in leven te houden.

4. Temperatuur
Elke temperatuur boven de 10°C is al voldoende, een hogere temperatuur
zal het proces belangrijk versnellen; bij voorkeur niet boven de 40°C.

5. pH-waarde
Sterke pH-waardes zullen de micro-organismen doden. Micro-organismen varen het beste tussen pH 6 en 8.

VAN MICRO-ORGANISME NAAR ENZYM

Micro-organismen beginnen met het aanmaken van enzymen als er voldoende voeding aanwezig is. Is dit eenmaal het geval, dan gaat het aanmaakproces razendsnel en beginnen de enzymen met hun werk.

Enzymen zijn producten met een levende bacteriecel. De meeste enzymen versnellen de afbraakprocessen (=schoonmaak!) in een heel hoog tempo; een snelheid van 1 tot 10.000 omzettingen per seconde per enzymmolecuul is gebruikelijk.

De snelheid van de enzymatische reactie neemt toe naarmate de hoeveelheid actief enzym groter is. Enzymen hebben slechts een beperkte levensduur en ze moeten op tijd vervangen worden!

VERDRINGEN

De probiotica sporen ontkiemen zich tot veilige probiotica micro-organismen. Door het aanbrengen van voldoende grote aantallen, worden de twee gewenste effecten bereikt:

1. voldoende micro-organismen vormen voldoende enzymen voor de juiste en snelle werking;

2. de micro-organismen eten in een snel tempo het voedsel van de reeds aanwezige ongewenste micro- organismen op. Hierdoor zullen deze afsterven en geen geurtjes meer produceren.

VAN ENZYM NAAR REINIGEN

Ieder enzym werkt slechts op een bepaalde categorie stoffen. Probiotica producten bevatten daarom een speciaal mengsel van verschillende sporen om zoveel mogelijk soorten vuil aan te kunnen. Gewenste enzymen zijn bijvoorbeeld:

proteasen              breken eiwitten af
afamylasen            breken zetmeel en andere koolhydraten af
lipasen                  breken vetten af
cellulasen              breken celstoffen af
ureasen                breken urine af

De micro-organismen die voor ons nuttige enzymen vormen, komen overal in de natuur voor; ze zijn daarom niet nadelig voor het milieu. Enzymen komen ook in het menselijk lichaam voor, sterker nog, zonder enzymen kan ons voedsel niet verteerd worden.


ACTIVITEIT VAN HET SOP = SPOREN PER MILLILITER

In het verleden zijn reinigingsmiddelen met sporen op de markt gebracht die niet voldeden. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen:

1. geen goede mix van sporen met oppervlakte actieve bestanddelen;

2. eenvoudigweg te weinig sporen om een verschil te kunnen maken.

Het probioticaconcept werkt snel, veilig en grondig door een unieke mix van moderne en veilige oppervlakte actieve bestanddelen, gekoppeld aan een bijzonder hoge concentratie sporen per milliliter. De concentratie wordt bepaald door het aantal sporen uitgedrukt in KVE/ml (kolonievervormde eenheden per milliliter).

Product

Firma

KVE in verpakking

Aanbevolen dosering per emmer

Kosten per emmer ‘sop’

X

Z

6 miljoen KVE/ml

100-200 ml

Tot 10x duurder t.o.v. probiotica

Y

Q

6 miljoen KVE/ml

100-200 ml

Tot 10x duurder t.o.v. probiotica

K

R

6,5 miljoen KVE/ml

50-100 ml

Tot 5x duurder t.o.v. probiotica

Probiotica

NuvoClean

20 miljoen KVE/ml

20-40 ml

Voordelig!!


UNIEKE EIGENSCHAP:  NARE GEURTJES ZIJN ÉCHT WEG

Wildplaslocaties stinken ontzettend. Deze nare geur wordt veroorzaakt door afbraak producten van ongewenste micro-organismen. Deze organismen gebruiken stoffen uit de urine als voedsel. Aangezien de urine diep in de (bak)stenen doordringt, zijn de stank organismen omgeven door de beschermde steenlaag. Het verwijderen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen zal per definitie altijd falen. Het gebruik van een geparfumeerd sopje maakt het probleem vaak alleen maar groter.

Contact

NuvoClean
Witte Vlinderweg 38
1521 PS Wormerveer
+31(0)75-750 3310
info@nuvoclean.nl

Blijf op de hoogte

Volg ons. En mis de belangrijke updates niet.

NuvoClean voldoet  aan de voorwaarden van de A.I.S.E. Charter.

aise logo trans

Top