Bel ons: +31 (0)75 750 3310

 grSutter

NuvoClean is de Nederlandse Agent van Sutter Professional Cleaning products.

SportFresh Women  Men

Al uw
sportartikelen
stankvrij.

Onze kernwaarden ondersteunen het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijk draagvlak voor onze activiteiten is een voorwaarde voor onze continuïteit. Ons beleid is gebaseerd op drievoudige duurzaamheid: People, Planet en Profit.

De definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de SER is: "het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waarde-creatie in drie dimensies: mens "People" (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming), milieu "Planet" (de effecten op het natuurlijk leefmilieu) en markt "Profit" (het economisch rendement).

Het beleid van nuvoClean is erop gericht om bewust om te gaan met haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheid is verwoord in haar missie, visie en kernwaarden. De invulling van het MVO-beleid blijft niet bij theoretische stellingen. Door de jaren heen is de organisatie ingericht met meerdere facetten die invulling geven aan dit beleid. Daarbij worden continu nieuwe ontwikkelingen gevolgd om ook vervolg aan een bewuste werkwijze binnen de organisatie te kunnen blijven geven.

Ons MVO-beleid wordt nageleefd volgens drie pijlers:
• Prettig werken bij nuvoClean;
• Betrokkenheid bij het milieu;
• Bewust innovatief ondernemen.

People
NuvoClean staat voor de zorg voor de werknemers binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie: de gehele samenleving. In een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn er goede arbeidsverhoudingen, kunnen de werknemers zich ontwikkelen en hebben zij voldoende eigen verantwoordelijkheid. Ook biedt deze organisatie een leefbare omgeving voor de nabije bevolking, maar is er ook respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden in andere landen, bijvoorbeeld de landen waar onze grondstoffen vandaan komen

Planet
Wij staan voor een pro-actieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop de organisatie invloed heeft of kan hebben. Hierbij komen aspecten als milieumanagement, ketenbeheer, levenscyclus-analyse en eco-efficiëntie naar voren. Ook houdt dit in dat de milieuaspecten voor iedereen zichtbaar en transparant zijn, zodat anderen kunnen nagaan hoe onze organisatie omgaat met het milieu.

Profit
Onze organisatie is winstgericht om de toekomst van de organisatie zeker te stellen en winst vormt de financiële basis van de onderneming. Hiermee is de aanwezigheid van profit een voorwaarde om ook de twee andere dimensies te verbeteren. NuvoClean is een zelfstandige onderneming die niet afhankelijk is van externe vermogensverschaffers. De onderneming voert een consequente strategie, gericht op continuïteit van de organisatie en de werkgelegenheid voor haar medewerkers. Kernwoorden zijn: respecteren van wettelijke en maatschappelijke normen, afspraak is afspraak, openheid in communicatie, betrouwbaarheid en professionaliteit.

Contact

NuvoClean
Witte Vlinderweg 38
1521 PS Wormerveer
+31(0)75-750 3310
info@nuvoclean.nl

Blijf op de hoogte

Volg ons. En mis de belangrijke updates niet.

NuvoClean voldoet  aan de voorwaarden van de A.I.S.E. Charter.

aise logo trans

Top